1

Úvodní strana > Závod >

Pravidla

PRAVIDLA

Ačkoliv je IRON PEOPLE RACE závod, není jeho hlavním cílem dosažení co nejlepšího času ani umístění. Cílem je překonání sebe sama, prožití nepoznaného, získání nových sportovních zkušeností. Pravidla závodu jsou jasně dána, ale nad závodníky nebudou bdít žádní rozhodčí. Rozhodčími budou závodníci sami sobě navzájem. Bez fair play by to mezi účastníky takto náročného závodu ani nešlo.

 

PLAVÁNÍ:

 • Vzdálenost 3,8km
 • Neopreny jsou povoleny za jakékoliv teploty, jejich použití je na každém závodníkovi. Kromě neoprenu je zákaz použití jakýchkoliv jiných plaveckých pomůcek, včetně přehrávačů hudby.
 • Trasa plavání bude vždy vysvětlena bezprostředně před startem. Na startu musí být každý závodník nejpozději 10min před startem, tj. v 5:50hod
 • Plavecké čepice organizátor nezajišťuje.
 • Občerstvení během plavání není dovoleno.
 • V případě nebezpečí závodník mává rukou a volá o pomoc.
 • Závodníky doprovází kajak / paddleboard.
 • Limit pro plaveckou část je 1hod 25min.

 

TRANSITION T1 A T2:

 • T1 i T2 je ve vyznačeném koridoru, bude upřesněno vždy na místě.
 • Pokud má závodník svůj support team, může mu v T1 i T2 pomáhat.
 • Závodník / support team závodníka je zodpovědný za veškerý sportovní mateirál disciplíny, kterou právě ukončil. V případě, že závodník nemá svůj support team, nechá materiál v pytli dodaném organizátorem, který je dopraví do cíle včetně kola.

 

KOLO:

 • Celý závod probíhá za plného provozu. Závodníci jsou povinni po celou dobu závodu jet na pravé straně, respektovat plně pravidla silničního provozu a následovat závod po předem určené trase. Je striktně zakázáno přejíždět železniční přejezdy při spuštění signalizačního zařízení nebo stažených závorách. Nerespektování pravidel silničního provozu je důvodem k okamžité diskvalifikaci.
 • Během celé cyklistické části je závodník povinen mít na hlavě zapnutou přilbu a startovní číslo kolem pasu.
 • Závodník je povinen mít sebou itinerář s popisem trasy, cyklocomputer, mobilní telefon, kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.
 • Drafting za kolem je povolen. Jízda za jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem je zakázána.
 • Zákaz použití kol s elektrickým pohonem. Všechny tři dny je možné jet na triatlonovém speciálu s hrazdou. V jednom dni není možné měnit kolo, pouze v případě neřešitelných mechanických problémů.
 • Kolo musí být vybaveno zadním červeným světlem a při zhoršených povětrnostních podmínkách musí být zapnuto.
 • Trasa je předem určená, není však značená. Je doporučeno, aby si každý závodník nahrál do svého gps přístroje trasu, podle které se může jednoduše navigovat. Současně má každý závodník detailní rozpis trasy s vyznačením všech křižovatek a kilometráží.
 • Na trati každé cyklistické části jsou tři občerstvovací stanice (iontové nápoje, coca-cola, voda, tyčinky, gely, koláče, buchty, oříšky, čokoláda, banány), které budou postupně přemisťovány po trase závodu.
 • Po celou dobu cyklistické části je každý závodník povinen mít vždy dostatek tekutin a jídla.
 • Během celého závodu je striktně zakázáno vyhazování jakýchkoliv odpadků. V případě porušení bude závodník diskvalifikován.
 • V případě nedojetí do cíle cyklistické trasy do 16:00hod závodník vynechává běžeckou část a sám se dostane na kole do cíle.
 • V případě jakýchkoliv problémů či nenadálých situací je závodník povinen neprodleně kontaktovat organizátora na tel. 777062699.

 

BĚH:

 • Závodník je povinen po celou dobu běhu mít u sebe itinerář s popisem trasy, startovní číslo, hodinky s GPS na měření uběhnutých km, mobilní telefon, čelovku, kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.
 • Pokud má závodník svůj support team, může ho doprovázet po celou dobu běhu (během, na kole, apod.).
 • Na trase běhu jsou každý den dvě občerstvovací stanice (iontové nápoje, coca-cola, voda, tyčinky, gely, koláče, buchty, oříšky, čokoláda, banány)
 • Po 20hod. nebo za snížené viditelnosti je povinné mít rozsvícenou čelovku.
 • Cut off time závodu je každý den ve 21:00hod. Závodníci, kteří nestihnou do cíle dorazit do 21:00hodin budou vyzváni k ukončení závodu.
 • Při běhu dávejte velkou pozornost orientaci pomocí podrobného itineráře! Trasy běhu vedou často terénem s velkým převýšením. Zejména druhý den na Vysočině je hodně náročný.
 • Je doporučeno mít sebou vodu a dostatek energetických gelů.

 

SUPPORT TEAM:

 • Support team není povinný, je na každém závodníkovi se rozhodnout, zda-li jej využije. Organizátor zajišťuje veškerý potřebný servis k úspěšnému ukončení závodu.
 • V případě využití support teamu, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při zastavování autem, vybírejte k tomu jen vhodná místa a neporušujte pravidla silničního provozu. Při vědomém porušení silničních pravidel nebo ulehčování výkonu závodníkovi mimo dodávání tekutin, jídla a pomoci v depu může být závodník diskvalifikován.
 • Každý závodník může mít max. 1 vozidlo v roli support teamu.
 • Zákaz draftingu za vozidlem support teamu.

 

KAŽDÝ ZÁVODNÍK PŘED STARTEM OBDRŽÍ:

 • Pytel na plavaní/kolo
 • Start. číslo (na kolo a běh)
 • Samolepku na sedlovku kola
 • Popis trati s kilometráží
 • Každý dokončivší závodník dostane tričko IRON PEOPLE RACE

 

VYHODNOCENÍ ZÁVODU:

 • IRONPEOPLE RACE – vyhodnocení třech nejrychlejších závodníků součtem časů všech tří dnů
 • IRONPEOPLE DAY – vyhodnocení třech nejlepších závodníků v jednom dni (započítávají se dohromady závodníci účastnící se celého IRONPEOPLE RACE i závodníci jedoucí pouze jeden den)

 

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU:

 • Závodíte za plného silničního provozu a jste jeho účastníky.
 • Závodník nemá žádné výhody ani úlevy v přednosti před ostatními účastníky silničního provozu. Vozidlo support teamu musí parkovat pouze všemi čtyřmi koly mimo silnici nebo za bílou postranní čárou!
 • Je striktně zakázáno přejíždět železniční přejezd při spuštění signalizačního zařízení nebo stažených závorách.
 • Porušení výše zmíněných pravidel silničního provozu bude důvodem k diskvalifikaci.

 

ORIENTACE, TRASA ZÁVODU:

 • Trasa závodu je předem určená, není však viditelně značená. Je bezpodmínečně nutné, aby měl každý závodník vždy při sobě itinerář s podrobným popisem trasy a kilometráží. K tomu je potřeba mít vždy nabité a funkční GPS měřící zařízení (cyklocomputer, sportovní hodinky).
 • Na trase nejsou pořadatelé ukazující směr trasy.
 • Každá důležitá změna směru jízdy na kole a při běhu je vždy označena v itineráři. Není-li, pokračujte po hlavní silnici. Závod není orientačně náročný, je ale třeba stále sledovat kde se podle itineráře zrovna nacházíte.

 

STARTOVNÉ:

 • IRON PEOPLE RACE (3 dny): minimálně 6000,- (do 30.4.2018), 9000,- (do 30.6.2018). (Minimálně proto, kdybyste chtěli podpořit handicapované sportovce větší částkou.)
 • IRON PEOPE DAY (1 den) – 3000,-
 • Vrácení startovného – 100% do 30.4.2018, 50% do 31.5.2018, poté bude celá částka startovného věnována na sportovní vybavení handicapovaným sportovcům.
 • Startovné se hradí převodem na účet organizátora IRON PEOPLE, z.s., č.ú. 210 121 3581 / 2010, do poznámky uveďte „IRON PEOPLE RACE“ nebo „IRON PEOPLE DAY“ a vaše jméno.
 • 50% startovného bude věnováno konkrétním handicapovaným sportovcům.

 

PŘIHLÁŠKY:

 • Přihlášky zasílejte vyplněním registračního formuláře. Po odeslání vám budou na email zaslány informace k provedení platby startovného.
 • Výkonnostní požadavky: IRON PEOPLE RACE - min. 2 dlouhé triatlony během posledních 2 let s časem pod 12:00hod.                                          IRON PEOPLE RACE - min. 1 dlouhý triatlon za poslední 2 roky s časem pod 12:00hod

 

OSTATNÍ:

 • Transport sportovního a osobního vybavení závodníků - pořadatel zajišťuje převoz veškerého sportovního vybavení včetně osobních věcí a jídla zádovníků od startu do cíle závodu každého dne.
 • Ubytování – organizátor zajišťuje přespání ve stanech, které jím budou připraveny večer před startem, v cíly prvního a druhého dne. V cíly třetího dne závodu je zajištěno ubytování přímo na Javorovém vrchu v chatě. Vezměte si sebou své spacáky a karimatky. Organizátor zajistí dostatek možností pro dobití všech potřebných elektronických přístrojů.
 • Strava – organizátor zajištuje jídlo a pití během závodu. Mimo závod si každý závodník organizuje své vlastní jídlo. Organizátor bude mít vždy dostatek vody i mimo dobu závodu.
 • Masáž - součástí startovného je masáž pro každého závodníka IRON PEOPLE RACE na konci každého dne.
 • Závodníci se mohou s organizátorem domluvit na jakýchkoliv individuálních potřebách závodníka.
 • Slavnostní vyhlášení závodu proběhne v neděli ve 20:00 před Turistickou chatou na Javorovém vrchu.
 • Každý závodník závodí na své vlastní nebezpečí. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody nebo újmu na zdraví. Organizátor nenese odpovědnost za poškození či ztrátu jakéhokoliv vybavení závodníků.
 • Po ukončení závodu pořadatel věnuje 50% ze startovného a 100% vybraných finančních prostředků od dárců pro potřeby konkrétních handicapovaných sportovců. (Vloni bylo darováno 115 461,- Kč, čímž byly vybaveni 4 handicapovaní sportovci).

 

UPOZORNĚNÍ: IRON PEOPLE race je extrémní závod vyžadující fyzickou i psychickou připravenost závodníků. Po celou dobu závodu  je každý zodpovědný sám za sebe a pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za újmu na zdraví či materiálu. Ačkoliv je doplňování energie naplánováno pomocí doprovodných vozidel, pořadatel není zodpovědný za přesné dodržení stanoveného časového harmonogramu zastávek s občerstvením. Doporučujeme, aby měl každý závodník vždy dostatek jídla, pití, čelovku, mobilní telefon, doklad totožnosti, kartu zdravotní pojišťovny a hotové peníze.

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.